Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, januari

2017
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik