Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-04-25) Revidering, procentenhet
2016/02 46,5 51,6 5,1
2016/03 -32,9 -28,1 4,8
2016/04 45,9 52,0 6,1
2016/05 55,5 68,0 12,5
2016/06 -24,4 -8,2 16,2
2016/07 -22,5 -14,0 8,5
2016/08 -29,1 -22,6 6,5
2016/09 -42,3 -38,3 4,0
2016/10 56,1 62,5 6,4
2016/11 23,5 31,1 7,6
2016/12 8,4 12,0 3,6
2017/01 7,3 7,9 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-04-25) Revidering, procentenhet
2016/02 12,3 15,8 3,5
2016/03 15,5 17,7 2,2
2016/04 20,0 17,0 -3,0
2016/05 22,4 16,3 -6,1
2016/06 21,2 15,8 -5,4
2016/07 19,4 13,7 -5,7
2016/08 17,1 14,4 -2,7
2016/09 10,2 13,2 3,0
2016/10 7,2 13,0 5,8
2016/11 12,9 11,8 -1,1
2016/12 8,1 10,0 1,9
2017/01 10,9 12,7 1,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/02/ras_2017_02_2017-04-25_rev_001_sv.html