Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-08-25) Revidering, procentenhet
2016/06 -24,4 -6,3 18,1
2016/07 -22,5 -15,7 6,8
2016/08 -29,1 -21,2 7,9
2016/09 -42,3 -37,0 5,3
2016/10 56,1 62,6 6,5
2016/11 23,5 33,7 10,2
2016/12 8,4 11,9 3,5
2017/01 7,3 14,3 7,0
2017/02 -11,1 -9,4 1,7
2017/03 8,6 14,2 5,6
2017/04 -10,6 -6,4 4,2
2017/05 -7,8 -3,6 4,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-08-25) Revidering, procentenhet
2016/06 21,2 19,5 -1,7
2016/07 19,4 18,4 -1,0
2016/08 17,1 19,3 2,2
2016/09 10,2 17,7 7,5
2016/10 7,2 16,6 9,4
2016/11 12,9 14,4 1,5
2016/12 8,1 10,8 2,7
2017/01 10,9 11,6 0,7
2017/02 13,6 12,3 -1,3
2017/03 14,3 14,4 0,1
2017/04 12,4 12,9 0,5
2017/05 14,3 12,5 -1,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 25.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/06/ras_2017_06_2017-08-25_rev_001_sv.html