Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik