Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 20.12.2018

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti-oktober med över en fjärdedel från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,1 miljoner kubikmeter under augusti-oktober år 2018. Detta var en minskning med 25,4 procent från året innan. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader betydligt, dvs. med 48,5 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och industri- och lagerbyggande minskade från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2018/10/ras_2018_10_2018-12-20_tie_001_sv.html