Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-03-26) Revidering, procentenhet
2018/01 -8,1 4,4 12,5
2018/02 -12,0 -1,2 10,8
2018/03 -31,4 -18,6 12,8
2018/04 -11,0 9,0 20,0
2018/05 -19,4 -8,1 11,3
2018/06 -5,9 5,7 11,6
2018/07 9,2 25,0 15,8
2018/08 -24,0 -9,3 14,7
2018/09 -47,0 -38,1 8,9
2018/10 -9,3 -3,8 5,5
2018/11 -36,9 -26,8 10,1
2018/12 -13,6 -6,2 7,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-03-26) Revidering, procentenhet
2018/01 12,1 13,9 1,8
2018/02 7,5 14,8 7,3
2018/03 9,5 10,5 1,0
2018/04 9,9 9,8 -0,1
2018/05 9,5 6,8 -2,7
2018/06 8,3 6,4 -1,9
2018/07 4,9 5,0 0,1
2018/08 3,0 3,4 0,4
2018/09 0,8 3,3 2,5
2018/10 1,0 3,1 2,1
2018/11 1,1 2,2 1,1
2018/12 2,6 3,0 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/01/ras_2019_01_2019-03-26_rev_001_sv.html