Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik