Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-08-27) Revidering, procentenhet
2018/06 -5,9 6,2 12,1
2018/07 9,2 26,6 17,4
2018/08 -24,0 -7,0 17,0
2018/09 -47,0 -37,8 9,2
2018/10 -9,3 1,2 10,5
2018/11 -36,9 -12,0 24,9
2018/12 -13,6 9,6 23,2
2019/01 -6,2 14,7 20,9
2019/02 -27,9 -24,0 3,9
2019/03 -14,2 -9,8 4,4
2019/04 -36,2 -29,1 7,1
2019/05 -19,8 -19,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-08-27) Revidering, procentenhet
2018/06 8,3 9,1 0,8
2018/07 4,9 8,2 3,3
2018/08 3,0 5,9 2,9
2018/09 0,8 5,0 4,2
2018/10 1,0 4,2 3,2
2018/11 1,1 3,2 2,1
2018/12 2,6 3,1 0,5
2019/01 2,3 1,1 -1,2
2019/02 1,1 -2,0 -3,1
2019/03 1,6 1,0 -0,6
2019/04 2,6 1,2 -1,4
2019/05 1,4 1,4 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/06/ras_2019_06_2019-08-27_rev_001_sv.html