Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juli

2019
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik