Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-11-26) Revidering, procentenhet
2018/09 -47,0 -37,4 9,6
2018/10 -9,3 0,5 9,8
2018/11 -36,9 -11,6 25,3
2018/12 -13,6 12,8 26,4
2019/01 -6,2 18,1 24,3
2019/02 -27,9 -22,8 5,1
2019/03 -14,2 -8,1 6,1
2019/04 -36,2 -22,8 13,4
2019/05 -37,6 -10,6 27,0
2019/06 4,0 13,8 9,8
2019/07 -21,3 -13,5 7,8
2019/08 -27,4 -11,5 15,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-11-26) Revidering, procentenhet
2018/09 0,8 6,1 5,3
2018/10 1,0 5,8 4,8
2018/11 1,1 4,6 3,5
2018/12 2,6 4,3 1,7
2019/01 2,3 1,3 -1,0
2019/02 1,1 -2,6 -3,7
2019/03 1,6 -1,1 -2,7
2019/04 2,6 -2,7 -5,3
2019/05 4,0 -2,9 -6,9
2019/06 -0,7 -5,1 -4,4
2019/07 -1,2 -4,0 -2,8
2019/08 -2,5 -4,5 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/09/ras_2019_09_2019-11-26_rev_001_sv.html