Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-12-20) Revidering, procentenhet
2018/10 -9,3 0,7 10,0
2018/11 -36,9 -11,0 25,9
2018/12 -13,6 13,7 27,3
2019/01 -6,2 18,3 24,5
2019/02 -27,9 -19,8 8,1
2019/03 -14,2 -7,1 7,1
2019/04 -36,2 -22,3 13,9
2019/05 -37,6 -10,1 27,5
2019/06 4,0 14,3 10,3
2019/07 -21,3 -13,4 7,9
2019/08 -27,4 -7,4 20,0
2019/09 32,0 38,9 6,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-12-20) Revidering, procentenhet
2018/10 1,0 5,3 4,3
2018/11 1,1 4,7 3,6
2018/12 2,6 4,5 1,9
2019/01 2,3 1,5 -0,8
2019/02 1,1 -2,2 -3,3
2019/03 1,6 -0,5 -2,1
2019/04 2,6 -2,5 -5,1
2019/05 4,0 -2,6 -6,6
2019/06 -0,7 -4,5 -3,8
2019/07 -1,2 -3,2 -2,0
2019/08 -2,5 -3,9 -1,4
2019/09 -5,8 -5,4 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/10/ras_2019_10_2019-12-20_rev_001_sv.html