Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-01-21) Revidering, procentenhet
2018/11 -36,9 -10,2 26,7
2018/12 -13,6 14,5 28,1
2019/01 -6,2 20,5 26,7
2019/02 -27,9 -18,6 9,3
2019/03 -14,2 -6,6 7,6
2019/04 -36,2 -21,4 14,8
2019/05 -37,6 -7,0 30,6
2019/06 4,0 13,9 9,9
2019/07 -21,3 -12,7 8,6
2019/08 -27,4 -6,9 20,5
2019/09 32,0 44,9 12,9
2019/10 -35,2 -17,9 17,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-01-21) Revidering, procentenhet
2018/11 1,1 5,2 4,1
2018/12 2,6 5,3 2,7
2019/01 2,3 2,3 0,0
2019/02 1,1 -1,3 -2,4
2019/03 1,6 0,0 -1,6
2019/04 2,6 -1,7 -4,3
2019/05 4,0 -2,4 -6,4
2019/06 -0,7 -4,6 -3,9
2019/07 -1,2 -3,6 -2,4
2019/08 -2,5 -4,1 -1,6
2019/09 -5,8 -5,7 0,1
2019/10 -4,9 -5,5 -0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/11/ras_2019_11_2020-01-21_rev_001_sv.html