Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

Publicerad: 25.2.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i slutet av året

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nästan 8,2 miljoner kubikmeter under sista kvartalet 2019, vilket är 17,7 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov minskade betydligt inom alla typer av byggnader. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader, industri- och lagerbyggnader samt bostadsbyggnader.

I statistiken över byggnads- oh bostadsproduktionen tas en ny klassificering i bruk fr. o. m. uppgifterna för januari 2020, dvs. byggnadklassificeringen 2018 . I och med förnyelsen upphör publiceringen av uppgifter enligt byggnadklassificeringen 1994.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/12/ras_2019_12_2020-02-25_tie_001_sv.html