Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-03-23) Revidering, procentenhet
2020/01 -35,1 -35,3 -0,2
2020/02 -11,0 -4,8 6,2
2020/03 -19,3 5,8 25,1
2020/04 -30,5 11,2 41,7
2020/05 -50,3 -41,1 9,2
2020/06 -42,9 -28,1 14,8
2020/07 -4,7 4,1 8,8
2020/08 -19,5 -14,6 4,9
2020/09 -14,4 -11,2 3,2
2020/10 12,8 20,8 8,0
2020/11 -35,2 -33,8 1,4
2020/12 25,8 25,7 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-03-23) Revidering, procentenhet
2020/01 -2,4 -2,3 0,1
2020/02 -1,8 -2,2 -0,4
2020/03 0,9 -0,5 -1,4
2020/04 -0,3 -2,5 -2,2
2020/05 3,1 -2,2 -5,3
2020/06 0,2 -2,3 -2,5
2020/07 -1,4 -3,8 -2,4
2020/08 -8,5 -8,5 0,0
2020/09 -6,9 -6,4 0,5
2020/10 -6,4 -5,6 0,8
2020/11 -6,3 -4,8 1,5
2020/12 -7,2 -4,8 2,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/01/ras_2021_01_2021-03-23_rev_001_sv.html