Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juli

Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juni

2021
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik