Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 28.9.2021

Kubikvolymen för beviljade bygglov större än året innan

Korrigerats 28.9.2021. Den korrigerade punkten är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 11,1 miljoner kubikmeter under maj-juli 2021, dvs. 6,8 procent mer än året innan. Under perioden beviljades 3,7 miljoner kubikmeter bygglov för bostadsbyggnadsprojekt, vilket innebär en ökning om 26,0 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med 0,7 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för augusti

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt augusti med 4,1 procent jämfört med juli. Volymens glidande årssumma fortsatte att öka rejält, med 18,3 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/07/ras_2021_07_2021-09-28_tie_001_sv.html