Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-10-26) Revidering, procentenhet
2020/08 -19,5 -19,3 0,2
2020/09 -14,4 -7,2 7,2
2020/10 12,8 24,8 12,0
2020/11 -35,2 -35,2 0,0
2020/12 25,8 31,0 5,2
2021/01 -18,9 -7,7 11,2
2021/02 -0,6 5,6 6,0
2021/03 23,2 23,0 -0,2
2021/04 -4,8 8,1 12,9
2021/05 44,8 52,2 7,4
2021/06 -17,5 -3,5 14,0
2021/07 -10,4 -5,9 4,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-10-26) Revidering, procentenhet
2020/08 -8,5 -4,8 3,7
2020/09 -6,9 -1,6 5,3
2020/10 -6,4 -1,2 5,2
2020/11 -6,3 -1,7 4,6
2020/12 -7,2 -2,2 5,0
2021/01 -4,0 -1,9 2,1
2021/02 -3,7 -1,7 2,0
2021/03 -5,7 -4,4 1,3
2021/04 -3,7 -2,1 1,6
2021/05 0,6 1,6 1,0
2021/06 1,3 3,5 2,2
2021/07 2,2 5,2 3,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/08/ras_2021_08_2021-10-26_rev_001_sv.html