Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-11-23) Revidering, procentenhet
2020/09 -14,4 -6,6 7,8
2020/10 12,8 24,9 12,1
2020/11 -35,2 -35,0 0,2
2020/12 25,8 31,8 6,0
2021/01 -18,9 -4,8 14,1
2021/02 -0,6 6,0 6,6
2021/03 23,2 24,3 1,1
2021/04 -4,8 10,0 14,8
2021/05 44,8 55,1 10,3
2021/06 -17,5 -2,4 15,1
2021/07 -10,4 -5,3 5,1
2021/08 -16,2 -14,6 1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-11-23) Revidering, procentenhet
2020/09 -6,9 -1,6 5,3
2020/10 -6,4 -0,8 5,6
2020/11 -6,3 -1,7 4,6
2020/12 -7,2 -2,6 4,6
2021/01 -4,0 -2,3 1,7
2021/02 -3,7 -2,0 1,7
2021/03 -5,7 -5,3 0,4
2021/04 -3,7 -2,8 0,9
2021/05 0,6 0,7 0,1
2021/06 1,3 2,7 1,4
2021/07 2,2 4,6 2,4
2021/08 7,6 6,6 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/09/ras_2021_09_2021-11-23_rev_001_sv.html