Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.2.2022

Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i oktober-december

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nybyggen till en omfattning av totalt 8,8 miljoner kubikmeter under oktober-december 2021, dvs. 12,6 procent mindre än året innan. För bostadsbyggande beviljades bygglov till en omfattning av 3,4 miljoner kubikmeter, dvs. 14,7 procent mindre än året innan. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med 11,5 procent

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Antalet beviljade bygglov och påbörjade byggprojekt ökade år 2021 jämfört med året innan

År 2021 beviljades något under 36 300 bygglov för nybyggnad, och deras sammanlagda volym uppgick till 41,9 miljoner kubikmeter. Volymen minskade med 4,2 procent från året innan. Motsvarande siffror året innan var 34 900 beviljade bygglov och 40,3 miljoner kubikmeter. För bostadsbyggande beviljades under året 14,0 miljoner kubikmeter, vilket är 11,3 procent mer än året innan. Totalt beviljades bygglov för omkring 44 700 bostäder år 2021.

Under året påbörjades byggprojekt för 42,6 miljoner kubikmeter, medan motsvarande siffra året innan var 40,6 miljoner kubikmeter. Inom bostadsbyggande påbörjades byggprojekt för 14,6 miljoner kubikmeter, vilket innebär en ökning om 16,8 procent från året innan. År 2021 påbörjades byggandet av totalt omkring 48 000 bostäder och antalet färdigställda bostäder uppgick till drygt 37 400.

Preliminära uppgifter för januari

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt mätt med kubikvolym med 1,0 procent från december till januari 2022. Volymens glidande årssumma fortsatte att öka med 6,6 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/12/ras_2021_12_2022-02-22_tie_001_sv.html