Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändring i statistikföringspraxisen

För att förbättra täckningen av registeruppgifterna har man i statistikföringen utnyttjat flyttningsanmälningar från och med början av år 2005. Med hjälp av en byggnadsbeteckning sammanslås byggprojekten med Befolkningsregistercentralens material över flyttningar, och byggnaden klassificeras som färdig om den är bebodd. Ändringen i statistikföringspraxisen ökar den totala kubikvolymen färdigställda bostadsbyggnader med omkring 1,3 miljoner kubik på årsnivå. Av denna ökning gäller ungefär 70 procent, dvs. omkring en miljon kubik, klassen fristående småhus.

Ändringen i statistikföringspraxisen inverkar också på kubikvolymen påbörjade bostadsbyggnader, eftersom registret också saknar uppgift om igångsättningen av arbetet för en liten del av byggnaderna även om de enligt flyttningsanmälan är bebodda. För sådana byggnader fastställs en kalkylmässig inledningstidpunkt och då de tas med i statistiken ökar den totala kubikvolymen påbörjade bostadsbyggnader med omkring 0,5 miljoner kubik på årsnivå. Också största delen av denna ökning hänför sig till klassen fristående småhus.

Färdigställda bostadsbyggnader 2005 enligt gammal och ny statistikföringspraxis

  Volym, milj. m3 Bostäder, antal
Gammal Ny Skillnad Gammal Ny Skillnad
Bostadsbyggande 13,07 14,41 1,34 31 237 34 177 2 940
- Fristående småhus 8,05 9,00 0,95 13 707 15 393 1 686
- Rad- och kedjehus 1,48 1,65 0,17 4 862 5 453 591
- Flervåningsbostadshus 3,54 3,76 0,22 12 250 12 908 658

Påbörjade bostadsbyggnader 2005 enligt gammal och ny statistikföringspraxis

  Volym, milj. m3 Bostäder, antal
Gammal Ny Skillnad Gammal Ny Skillnad
Bostadsbyggande 14,44 14,97 0,53 33 022 34 275 1 253
- Fristående småhus 9,24 9,64 0,4 15 686 16 411 725
- Rad- och kedjehus 1,65 1,71 0,06 5 207 5 435 228
- Flervåningsbostadshus 3,55 3,62 0,07 11 832 12 100 268

Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2006-06-02_uut_001_sv.html