Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen förnyas

Den nya byggnadsklassificeringen 2018 införs i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen fr.o.m. uppgifterna för januari 2020. I och med förnyelsen publiceras inte längre uppgifter enligt byggnadsklassificeringen 1994.

Innehållet i byggnadsklassificeringen 2018 i förhållande till klassificeringen från år 1994 har förändrats betydligt i fråga om vissa huvudgrupper. Byggnadsklassificeringen 2018 innehåller 15 huvudgrupper och de har märkts ut med två siffror. Nya huvudgrupper är 10 Byggnader för energiförsörjning och 11 Byggnader för samhällsteknik. Byggnaderna i dessa huvudgrupper hörde i den föregående klassificeringen till huvudgruppen Industribyggnader.

Till största delen har samordningen av den nya och den gamla klassificeringen varit okomplicerad, men ifråga om vissa klasser har den varit mer utmanande. Samordningen underlättas av Statistikcentralens tjänst Byggnadsklassificeraren, som också har en nyckel mellan den gamla och nya klassificeringen. Mera information om byggnadsklassificeringens beskrivning och om klassificeringstjänsten finns på adressen https://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index_sv.html

Införandet av den nya byggnadsklassificeringen inverkar också på beräkningen av volymindexet för nybyggnad. I samband med revideringen har beräkningen av priserna för nybyggnad efter byggnadsklass samt estimeringsmodellen för byggnadstiden uppdaterats. Av dessa orsaker kommer volymindexet för nybyggnad att preciseras.


Senast uppdaterad 25.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2020-02-25_uut_001_sv.html