Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 september
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,6 0,5
Materialinsatser 108,1 1,8
Jordämne 107,2 3,9
Betongelement 104,4 0,3
Trästöd 100,0 -0,8
Värmeisoleringar 116,9 4,2
Luftkonditioneringar 101,6 -3,5
Ventilationskanaler 76,6 -5,7
Styrsystem 118,4 -0,6
Elcentraler 106,0 0,9
Armatur 104,4 -3,0
Hiss 97,8 -1,4
Byggområdets ytstrukturer 109,2 3,5
Armeringsstål 141,5 10,0
Konstruktionsstål 101,2 -1,4
Tegel och block 109,3 -2,0
Murbruk 98,6 -6,2
Hållare 110,7 3,4
Sågvara 103,9 6,6
Byggskivor och undertak 104,9 -2,6
Träfönster och trädörrar 116,3 8,9
Beläggning 111,0 -2,3
Golv 97,7 1,3
Målarfärger, tapeter och plattor 108,2 2,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,1 -0,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 1,2
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,2 -1,9
Värmeanläggningar 103,1 8,6
Elarbeten 107,3 -0,4
Övriga insatser 115,4 1,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/09/rki_2014_09_2014-10-15_tau_004_sv.html