Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Byggnadskostnadsindex 2017, november

2017
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer