Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.2.2019

Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i januari 2019 med 1,9 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 2,5 procent, priserna på arbetsinsatser med 1,4 procent och priserna på tjänster med 0,7 procent jämfört med januari året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2019

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,9 -0,2 1,9
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 102,4 -0,6 1,4
Materialinsatser 510 105,3 0,0 2,5
Tjänster 90 102,4 0,1 0,7
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 104,2 -0,3 2,1
Övrigt husbyggande 560 103,6 -0,2 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2019/01/rki_2019_01_2019-02-15_tie_001_sv.html