Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2020

Byggnadskostnaderna steg i juli med 0,4 procent från året innan

Fel har upptäckts i statistikens uppgifter. Korrigerade uppgifter har publicerats 2.12.2020 .

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juli 2020 med 0,4 procent från året innan. Arbetskostnaderna steg med 0,6 procent och priserna på tjänster med 0,4 procent jämfört med juli året innan. Priserna på materialinsatser steg med 0,2 procent från året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 104,5 -0,0 0,4
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 104,0 0,0 0,6
Materialinsatser 510 105,2 0,0 0,2
Tjänster 90 102,8 -0,3 0,4
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 104,6 0,0 0,3
Övrigt husbyggande 560 104,4 -0,0 0,4

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/07/rki_2020_07_2020-08-14_tie_001_sv.html