Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2020

Korrigerat offentliggörande 07/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i juli med 0,4 procent från året innan

Uppgifter i byggandskostnadsindexet har korrigerats från maj 2020 till oktober 2020. Mera information i nyheten .

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i juli 2020 med 0,4 procent från året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 1,4 procent från året innan. Priserna på tjänster steg med 0,4 procent och priserna på materialinsatser steg med 0,2 jämfört med juli året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,7 0,0 -0,4
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 101,9 0,0 -1,4
Materialinsatser 510 105,2 0,0 0,2
Tjänster 90 102,8 -0,3 0,4
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 103,7 0,0 -0,5
Övrigt husbyggande 560 103,6 0,0 -0,3

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/07/rki_2020_07_2020-12-02_tie_001_sv.html