Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.9.2020

Byggnadskostnaderna vände nedåt med 0,5 procent i augusti jämfört med föregående år

Fel har upptäckts i statistikens uppgifter. Korrigerade uppgifter har publicerats 2.12.2020 .

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i augusti 2020 med 0,5 procent från året innan. Arbetskostnaderna gick ned med 0,3 procent och priserna på materialinsatser med 0,6 procent jämfört med augusti året innan. Priserna på tjänster steg med 0,1 procent från året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,9 -0,6 -0,5
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 103,1 -0,9 -0,3
Materialinsatser 510 104,8 -0,3 -0,6
Tjänster 90 102,5 -0,3 0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 104,0 -0,6 -0,6
Övrigt husbyggande 560 103,8 -0,5 -0,4

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/08/rki_2020_08_2020-09-15_tie_001_sv.html