Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2021

Byggnadskostnaderna steg i maj med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i maj 2021 med 3,2 procent från året innan. Kostnaderna för materialinsatser steg med 3,6 procent och arbetskostnaderna med 3,5 procent. Priserna på tjänster sjönk med 0,1 procent jämfört med året innan. Till dyrare material bidrog i synnerhet den allt kraftigare stegringen av priserna på trävaror.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2021

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 106,8 0,5 3,2
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 105,5 0,3 3,5
Materialinsatser 510 108,5 0,7 3,6
Tjänster 90 102,9 0,0 -0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 107,0 0,5 3,4
Övrigt husbyggande 560 106,6 0,5 3,1

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (291,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/05/rki_2021_05_2021-06-15_tie_001_sv.html