Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2022

Byggnadskostnaderna steg i december med 10,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i december 2021 med 10,2 procent frå n året innan. Kostnaderna för materialinsatser ökade med 14,8 procent på ett år och arbetskostnaderna med 6,5 procent. Priserna på tjänster var på samma nivå som året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets nya basår 2021=100

Byggnadskostnadsindexets nästa basår är 2021=100, som publiceras 15.2.2022. Läs mer i nyhetsmeddelandet .

Byggnadskostnadsindex 2015=100, december 2021

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex 1000 114,4 0,3 10,2
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 109,4 0,0 6,5
Materialinsatser 510 120,3 0,5 14,8
Tjänster 90 103,3 0,0 -0,0
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 114,5 0,1 10,2
Övrigt husbyggande 560 114,4 0,4 10,2

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/12/rki_2021_12_2022-01-14_tie_001_sv.html