Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Publicerad: 12.9.2007

Byggföretagens omsättning ökade med mer än 19 procent under april-juni

Omsättningen inom byggföretagen ökade under april-juni år 2007 med 19,1 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I juni ökade omsättningen med 11,6 procent jämfört med juni år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under april-juni ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 18,3 procent och anläggnings-företagens omsättning med 21,4 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Byggföretagens försäljningsvolym ökade med 13,8 procent under april-juni jämfört med april-juni året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 13,0 procent och anläggningsföretagens med 16,9 procent. I juni 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 6,7 procent jämfört med juni år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i juni med 6,2 procent och anläggnings-företagens med 8,8 procent jämfört med juni 2006.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att dividera omsättningsindexet med prisindexet, dvs. genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,9 procent från juni år 2006 till juni år 2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659 rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/06/rlv_2007_06_2007-09-12_tie_001_sv.html