Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade med 7,3 procent i februari
31.3.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättningen med 7,3 procent i februari 2021 jämfört med februari 2020.

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Volymindexet för försäljning har reviderats i de uppgifter som publicerades i mars
12.3.2021
I volymindexet för försäljning inom byggverksamhet har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i mars 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html