Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari

Publicerad: 12.11.2007

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 15,7 procent under juni-augusti

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juni-augusti år 2007 med 15,7 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I augusti ökade omsättningen med 15,2 procent jämfört med augusti år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under juni-augusti ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 16,1 procent och anläggningsföretagens omsättning med 14,6 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Under juni-augusti ökade byggföretagens försäljningsvolym med 9,9 procent jämfört med juni-augusti året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 9,6 procent och anläggningsföretagens med 9,8 procent. I augusti 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 8,7 procent jämfört med augusti år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i augusti med 8,4 procent och anläggningsföretagens med 9,6 procent jämfört med augusti år 2006.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att dividera omsättningsindexet med prisindexet, dvs. genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,8 procent från augusti år 2006 till augusti år 2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/08/rlv_2007_08_2007-11-12_tie_001_sv.html