Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Publicerad: 13.12.2007

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 14,9 procent under juli-september

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juli-september år 2007 med 14,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I september ökade omsättningen med 10,9 procent jämfört med september år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under juli-september ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 15,6 procent och anläggningsföretagens omsättning med 13,1 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Under juli-september ökade byggföretagens försäljningsvolym med 8,1 procent jämfört med juli-september året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 8,2 procent och anläggningsföretagens med 8,0 procent. I September 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 4,2 procent jämfört med augusti år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i september med 4,2 procent och anläggningsföretagens med 4,3 procent jämfört med september år 2006.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att dividera omsättningsindexet med prisindexet, dvs. genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 6,1 procent från september år 2006 till september år 2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2659, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/09/rlv_2007_09_2007-12-13_tie_001_sv.html