Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.4.2010

Byggföretagens omsättning minskade med 11 procent under november-januari

Enligt Statistikcentralen minskade omsättningen inom byggföretagenmed 11,0 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggandet minskade under november-januari med 8,6 procent, inom anläggningsarbeten med 14,4 och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 12,3 procent.

I januari 2010 minskade byggföretagens omsättning med 12,4 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom anläggningsarbeten där omsättningen sjönk med 15,3 procent i januari, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet var minskningen 12,2 procent och inom byggande av hus 11,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 11/2009 - 1/2010 och 11/2008 - 1/2009, % (TOL 2008)

Under november-januari minskade byggföretagens försäljningsvolym med 5,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag minskade med 1,4 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 5,4 procent och inom anläggningsarbeten med 15,1 procent.

I januari 2010 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 5,3 procent jämfört med januari år 2009. I januari minskade försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag med 3,4 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 3,9 procent och inom anläggningsarbeten med 16,3 procent. Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

I januari 2010 minskade husbyggnadskostnaderna med 0,4 procent, medan kostnaderna inom anläggningsbranschen steg med 1,3 procent från januari år 2009.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för januari revideras något i de följande publiceringarna. Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, januari 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/01/rlv_2010_01_2010-04-14_tie_001_sv.html