Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / publiceringstidpunkt 2011 2012
09 10 11 12 01
F Byggverksamhet 1:a offentliggörandet 11,4 10,6 10,5 12,7 18,3
Senaste offentliggörandet (2012-05-14) 10,9 9,6 9,3 12,7 19,0
Revidering -0,5 -1,0 -1,2 0,0 0,7
41 Byggande av hus 1:a offentliggörandet 17,0 13,6 8,9 11,8 20,0
Senaste offentliggörandet (2012-05-14) 16,4 12,4 8,2 11,6 22,8
Revidering -0,6 -1,2 -0,7 -0,2 2,8
42 Anläggningsarbeten 1:a offentliggörandet -4,5 8,5 9,5 9,7 21,2
Senaste offentliggörandet (2012-05-14) -3,2 7,7 8,8 9,0 21,8
Revidering 1,3 -0,8 -0,7 -0,7 0,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 1:a offentliggörandet 12,5 8,7 12,3 14,4 16,1
Senaste offentliggörandet (2012-05-14) 10,9 7,7 10,6 14,9 14,7
Revidering -1,6 -1,0 -1,7 0,5 -1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2009 0,2 1,5
2010 -1,7 1,7
41 Byggande av hus 2009 0,9 1,8
2010 -1,6 1,6
42 Anläggningsarbeten 2009 -0,3 1,4
2010 -0,4 1,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2009 -0,4 1,8
2010 -2,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/02/rlv_2012_02_2012-05-14_rev_001_sv.html