Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-02-13)
F Byggverksamhet 06/2012 5,7 4,2 -1,5
07/2012 9,5 7,8 -1,7
08/2012 4,5 3,1 -1,4
09/2012 -4,4 -5,6 -1,2
10/2012 8,4 7,7 -0,7
41 Byggande av hus 06/2012 -1,2 -2,2 -1,0
07/2012 11,8 9,6 -2,2
08/2012 4,3 3,1 -1,2
09/2012 -8,6 -9,9 -1,3
10/2012 6,5 6,0 -0,5
42 Anläggningsarbeten 06/2012 16,5 15,7 -0,8
07/2012 5,1 5,4 0,3
08/2012 4,9 4,0 -0,9
09/2012 1,1 0,4 -0,7
10/2012 14,2 14,5 0,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 06/2012 9,7 7,5 -2,2
07/2012 9,1 6,9 -2,2
08/2012 4,6 2,7 -1,9
09/2012 -2,2 -3,4 -1,2
10/2012 8,3 7,2 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2009 0,2 1,5
2010 -1,7 1,7
2011 -1,5 1,5
41 Byggande av hus 2009 0,9 1,8
2010 -1,6 1,6
2011 -1,9 1,9
42 Anläggningsarbeten 2009 -0,3 1,4
2010 -0,4 1,0
2011 0,3 2,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2009 -0,4 1,8
2010 -2,3 2,3
2011 -1,7 1,7
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/11/rlv_2012_11_2013-02-13_rev_001_sv.html