Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren / referensperiod 1) Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-07-11)
F Byggverksamhet 11/2013 -3,0 -4,2 -1,2
12/2013 -2,0 -2,5 -0,5
01/2014 3,3 1,2 -2,1
02/2014 -1,8 -2,8 -1,0
03/2014 7,9 6,4 -1,5
41 Byggande av hus 11/2013 -3,3 -4,6 -1,3
12/2013 -1,9 -2,4 -0,5
01/2014 2,3 -0,7 -3,0
02/2014 -2,5 -3,7 -1,2
03/2014 9,2 7,9 -1,3
42 Anläggningsarbeten 11/2013 -0,5 -2,1 -1,6
12/2013 5,5 4,0 -1,5
01/2014 15,5 17,8 2,3
02/2014 -9,4 -5,6 3,8
03/2014 2,4 0,7 -1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 11/2013 -3,6 -4,5 -0,9
12/2013 -4,2 -4,5 -0,3
01/2014 1,4 -0,7 -2,1
02/2014 0,7 -1,3 -2,0
03/2014 7,9 6,2 -1,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2010 -1,7 1,7
2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
41 Byggande av hus 2010 -1,6 1,6
2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
42 Anläggningsarbeten 2010 -0,4 1,0
2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2010 -2,3 2,3
2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, Maija Sappinen 029 551 3924, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/04/rlv_2014_04_2014-07-11_rev_001_sv.html