Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-13)
F Byggverksamhet 01/2016 8,0 5,5 -2,5
02/2016 12,8 11,0 -1,8
03/2016 2,7 1,5 -1,2
04/2016 13,9 13,6 -0,3
05/2016 16,5 15,7 -0,8
41 Byggande av hus 01/2016 14,8 12,3 -2,5
02/2016 11,2 9,6 -1,6
03/2016 1,8 0,8 -1,0
04/2016 18,8 18,7 -0,1
05/2016 16,5 15,6 -0,9
42 Anläggningsarbeten 01/2016 -4,6 -6,2 -1,6
02/2016 22,2 18,9 -3,3
03/2016 -6,1 -5,4 0,7
04/2016 5,8 6,5 0,7
05/2016 14,0 14,5 0,5
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 01/2016 4,7 1,9 -2,8
02/2016 12,2 10,6 -1,6
03/2016 6,2 4,3 -1,9
04/2016 11,4 10,4 -1,0
05/2016 17,3 16,2 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,6 1,7
41 Byggande av hus 2013 -1,7 1,7
2014 -1,8 1,8
2015 -2,0 2,3
42 Anläggningsarbeten 2013 -0,8 1,2
2014 -0,7 1,7
2015 -1,2 1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,4 1,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2016/06/rlv_2016_06_2016-09-13_rev_001_sv.html