Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juli

Publicerad: 12.7.2019

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 2,5 procent i maj, men försäljningsvolymen minskade

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen ökade i maj 2019 inom alla näringsgrenar inom byggverksamhet, men försäljningsvolymen minskade med 1,6 procent från året innan. Den svaga utvecklingen inom husbyggandet gjorde att försäljningsvolymen inom hela byggverksamheten minskade. Ökningen av omsättningen inom anläggningsarbeten var snabbast, dvs. 7,4 procent från året innan. Mätt med försäljningsvolym var anläggningsarbeten den enda näringsgrenen som visade en tillväxt inom byggverksamhet.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, maj 2019, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, maj 2019, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/05/rlv_2019_05_2019-07-12_tie_001_sv.html