Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-05-15)  
F Byggverksamhet 10/2019 2,1 3,1 1,0
11/2019 4,2 2,4 -1,8
12/2019 -1,8 -3,9 -2,1
01/2020 6,7 8,2 1,5
02/2020 5,9 9,5 3,6
41 Byggande av hus 10/2019 4,2 5,2 1,0
11/2019 7,4 6,4 -1,0
12/2019 -6,8 -9,3 -2,5
01/2020 6,3 8,2 1,9
02/2020 8,4 14,1 5,7
42 Anläggningsarbeten 10/2019 -7,4 -11,0 -3,6
11/2019 -4,5 -12,0 -7,5
12/2019 5,5 2,9 -2,6
01/2020 9,5 15,2 5,7
02/2020 22,4 19,7 -2,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 10/2019 3,1 6,0 2,9
11/2019 3,4 2,8 -0,6
12/2019 2,5 0,9 -1,6
01/2020 6,9 6,9 0,0
02/2020 3,4 6,4 3,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/03/rlv_2020_03_2020-05-15_rev_001_sv.html