Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-02-12)  
F Byggverksamhet 07/2020 3,2 0,8 -2,4
08/2020 2,8 -1,1 -3,9
09/2020 0,9 -1,7 -2,6
10/2020 -0,7 -3,0 -2,3
11/2020 -1,5 -2,0 -0,5
41 Byggande av hus 07/2020 0,2 -1,7 -1,9
08/2020 2,4 -2,9 -5,3
09/2020 -0,8 -6,4 -5,6
10/2020 -3,5 -6,9 -3,4
11/2020 -6,0 -6,9 -0,9
42 Anläggningsarbeten 07/2020 19,0 17,6 -1,4
08/2020 9,1 8,8 -0,3
09/2020 10,1 10,1 0,0
10/2020 8,7 11,0 2,3
11/2020 12,1 12,1 0,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 07/2020 1,2 -2,2 -3,4
08/2020 0,6 -2,7 -3,3
09/2020 -0,2 -0,4 -0,2
10/2020 -0,7 -3,0 -2,3
11/2020 -0,2 -0,5 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/12/rlv_2020_12_2021-02-12_rev_001_sv.html