Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-07-15)
F Byggverksamhet 12/2020 -3,7 -6,4 -2,7
01/2021 -0,7 -4,7 -4,0
02/2021 -4,0 -6,0 -2,0
03/2021 -4,6 -3,9 0,7
04/2021 0,7 0,9 0,2
41 Byggande av hus 12/2020 -9,8 -11,1 -1,3
01/2021 0,9 -6,8 -7,7
02/2021 -10,9 -13,3 -2,4
03/2021 -10,0 -9,4 0,6
04/2021 -6,6 -6,7 -0,1
42 Anläggningsarbeten 12/2020 15,9 14,5 -1,4
01/2021 1,3 -2,9 -4,2
02/2021 -1,0 3,4 4,4
03/2021 10,7 12,8 2,1
04/2021 18,9 19,3 0,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 12/2020 -2,6 -7,1 -4,5
01/2021 -2,0 -1,7 0,3
02/2021 -0,2 -3,8 -3,6
03/2021 -1,7 -1,5 0,2
04/2021 5,6 6,1 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Aleksi Paavonen 029 551 3762, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/05/rlv_2021_05_2021-07-15_rev_001_sv.html