Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-02-14)
F Byggverksamhet 07/2021 6,3 3,7 -2,6
08/2021 6,8 5,4 -1,4
09/2021 8,3 10,1 1,8
10/2021 10,4 9,7 -0,7
11/2021 11,4 12,8 1,4
41 Byggande av hus 07/2021 4,3 1,0 -3,3
08/2021 8,0 4,9 -3,1
09/2021 6,4 10,2 3,8
10/2021 10,5 10,2 -0,3
11/2021 11,6 16,3 4,7
42 Anläggningsarbeten 07/2021 5,5 2,1 -3,4
08/2021 5,8 1,4 -4,4
09/2021 11,1 10,7 -0,4
10/2021 9,3 2,8 -6,5
11/2021 8,6 4,9 -3,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 07/2021 8,6 7,1 -1,5
08/2021 6,2 7,8 1,6
09/2021 9,1 9,7 0,6
10/2021 10,5 11,5 1,0
11/2021 12,4 12,1 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
2020 -0,8 2,3
41 Byggande av hus 2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
2020 -1,7 2,9
42 Anläggningsarbeten 2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
2020 0,6 2,5
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
2020 -0,2 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/12/rlv_2021_12_2022-02-14_rev_001_sv.html