Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i beräkningen av den senaste uppgiften om omsättningsindex för byggverksamhet

Inom omsättningsindex för byggverksamhet införs fr.o.m. uppgifterna för juni 2018 ifråga om en del av näringsgrenarna en metodmässig tidsseriemodellering till hjälp vid beräkningen av uppgifter för den senaste månaden. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Uppgifterna för den senaste månaden i statistiken publiceras med en eftersläpning på två och en halv månad.

Vid tidsseriemodelleringen har man använt följande metoder beroende på näringsgren:

1) ARIMA-modellen, med vilken man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter från försäljningsenkäten eller uppgifter som lönesummaindexet använder

2) Regulariseringsmallar (Ridge, Lasso, Elastic-Net), med vilka man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter från försäljningsenkäten eller uppgifter som lönesummaindexet använder

3) Den statiska regressionsmodellen som använder uppgifter från försäljningsenkäten eller uppgifter som lönesummaindexet använder.

Mera om prognosmetoderna kan du läsa på statistikens sida metodbeskrivningar (på engelska).


Senast uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2018-09-13_uut_001_sv.html