Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden. Förnyelsen gäller också de mer detaljerade näringsgrenarna inom handeln. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används i fortsättningen tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av högklassiga uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de senaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna. Tidsseriemodellering används för en del av näringsgrenarna också vid beräkningen av uppgifter som publiceras med två och en halv månaders eftersläpning. Snabbestimatet för detaljhandeln, som publiceras med något under en månads eftersläpning, ändras inte.

Vid tidsseriemodelleringen används följande metoder beroende på näringsgren:

1) ARIMA-modellen, med vilken man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter från försäljningsförfrågan eller uppgifter som lönesummaindexet använder.

2) Regulariseringsmallar (Ridge, Lasso, Elastic-Net), med vilka man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter från försäljningsförfrågan eller uppgifter som lönesummaindexet använder.

3) Den statiska regressionsmodellen som använder uppgifter från försäljningsförfrågan eller uppgifter som lönesummaindexet använder.

Mera om prognosmetoderna kan du läsa på metodrapporten (bara på engelska).


Senast uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2019-02-13_uut_001_sv.html