Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Volymindexet för försäljning har reviderats i de uppgifter som publicerades i mars

I volymindexet för försäljning inom byggverksamhet har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i mars 2021. Uppdateringen av deflatorn syns som en precisering av försäljningsvolymen inom näringsgrenarna byggande av hus samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. I och med uppdateringen uppstår inget avbrott i tidsserien i de publicerade indexserierna och tolkningen av statistiken är också oförändrad.


Senast uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2021-03-12_uut_001_sv.html