Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2016

Nästan 70 procent av offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för partnervåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom till 8 800 år 2015. Detta är 6,7 procent fler än året innan. Av offren för familjevåld och våld i nära relationer var 67,9 procent kvinnor. Drygt hälften av fallen av grov misshandel och försök till brott mot liv riktades dock mot män. Av de som misstänktes för familjevåld och våld i nära relationer var 77,8 procent män. En fjärdedel av offren var minderåriga.


Källa: Brott och tvångsmedel 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Familjevåld och våld i nära relationer 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/15/rpk_2015_15_2016-05-30_tie_001_sv.html