Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 17.1.2019

Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 13,8 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2018 kännedom om totalt 439 200 brott mot strafflagen, vilket är 800 fall (0,2 procent) fler än år 2017. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 205 100, vilket är 2,7 procent färre än året innan. Antalet anmälda våldtäkter var 7,5 procent fler och antalet anmälda sexuella trakasserier 27,8 procent fler än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/04/rpk_2018_04_2019-01-17_tie_001_sv.html