Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 1:a kvartalet

Brott och tvångsmedel 2020, 3:e kvartalet

2020
3:e kvartalet
Offentliggöranden