Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.10.2020

Antalet bostadsinbrott ökar

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september 2020 kännedom om totalt 376 800 brott mot strafflagen, vilket är 36 900 fall (9,8 procent) fler än under motsvarande period år 2019. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 177 300, vilket är 8,6 procent fler än året innan. Antalet anmälda bostads- och fritidsbostadsinbrott ökade med 11 procent.


Källa: Brott och tvångsmedel 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/03/rpk_2020_03_2020-10-16_tie_001_sv.html